Welkom op de website van Boersma's Drainage Bedrijf

Historie

Foto 1968 In de zomer van 2006 bestond Boersma’s drainage- bedrijf 60 jaar. Dit maakt Boersma een van de meest ervaren drainagebedrijven van het land. Dit dateert al vanaf 1946 toen Boersma Sr begon met het schoonmaken en onderhouden van bestaan- de en het leggen van nieuwe drainage. dit was uiteraard allemaal handwerk en vergde veel kracht en vakmanschap.Toen in de jaren ’50 met de eerste draineermachines geëxperimenteerd werd was Boersma alert op de ontwikkelingen hiervan.

Dit resulteerde in 1963 tot de aanschaf van de eerste zelfrijdende draineermachine van de firma Boersma en tevens de eerste draineermachine in Noord-Holland. Hiervoor was echter al zoveel werk in zowel de particuliere sector als ook voor de overheid dat in 1966 tot de aanschaf van een tweede machine werd besloten

Het leggen van aarde potten, 1968In de jaren die volgden specialiseerde Firma Boersma zich geheel in de drainage en ontstond een bedrijf waarvoor er op dit gebied bijna geen geheimen meer zijn.Ook in onderzoek naar levensduur en duurzaamheid van de verschillende soorten drainagesystemen stond en staat Boersma al bijna 65 jaar vooraan.

Het constante werken aan verbetering van de kwaliteit van de drainage leidde er toe dat in 1974 Boersma als een van de eerste drainagebedrijven in Nederland de laser-gestuurde diepteregeling ging gebruiken. De laser-gestuurde diepteregeling zorgt ervoor dat in combinatie met een goede machineafstelling de hoogteligging zeer nauwkeurig geregeld wordt

De eerste zelfrijdende draineermachine

van de firma Boersma 1963 In 1979 verhuisde Boersma van een loods in het centrum van Wieringerwerf naar een nieuw pand op het toendertijd nieuwe industrieterrein “de Schelphorst”te Wieringerwerf. De ontwikkelingen in de drainage waren intussen zover gekomen dat de sleufloze drainage zijn intrede deed. Ook deze ontwikkelingen bleef Boersma op de voet volgen en na een periode van verbeteren en perfectioneren introduceerde Boersma in 1983 in samenwerking met machinefabriek Interdrain als eerste draineerbedrijf in Holland een sleufloze draineermachine welke aan de hoogste kwaliteits-eisen van de Landinrichtingsdienst kon voldoen.Het was tevens de eerste draineermachine met proportionele hoogteligging-besturing.

Maar Boersma wilde verder met de kwaliteitverbetering van de drainage en kwam in 1985 als eerste en nog steeds enige met een computer-geleid systeem waarmee men de hoogteligging van de gelegde drain zowel grafisch als op beeldscherm vast kan leggen. Met deze apparatuur controleert Boersma regelmatig zijn eigen draineermachines om zodoende de hoge kwaliteit te kunnen waarborgen. Deze hoge kwaliteit die naast het verlenen van een goede service,bij Boersma nog steeds hoog in het vaandel staat bleef uiteraard niet onopgemerkt hetgeen blijkt uit het grote klantenbestand.

 Een van de eerste laser zenders en ontvangers

 uit ongeveer 1975 Om aan de grote verscheidenheid van wensen van deze klanten tegemoet te kunnen komen beschikt men bij Boersma over een machinepark allemaal geschikt voor ieders specifieke wensen. Of U nu sleufloos wilt,kleine kettinggraver,grote kettinggraver,met of zonder sleufopvulling het kan bij Boersma allemaal. Ook kunt U kiezen uit diverse soorten materiaal voor prijzen die als zeer concurrerend kunnen worden omschreven.Net als in de achterliggende 60 jaar zullen ook in de toekomst deze concurrerende prijzen,naast service en kwaliteit, de grote steunpilaar van het drainage bedrijf Boersma zijn

Na verloop van tijd bleek dat sleufloze drainage niet in alle gevallen voldeed.Daar waar storende lagen in de structuur van de grond aanwezig zijn en in de”ongerijpte”klei blijkt de kettinggraver toch beter te voldoen Daarom werd in 2008 besloten tot de aanschaf van een nieuwe kettinggraver welke in februari door de firma Interdrain geleverd werd.Op moeilijke gronden wordt deze machine steeds meer ingezet

De eerste machine in Nederland welke aan de eisen

 van de landinrichting voldeed (1983)Hydrostatische controle,een drukgevoelige sensor wordt de drain ingebracht en tijdens het terugtrekken grafisch op het beeldscherm vastgelegd.Hydrostatische controle,een drukgevoelige sensor wordt de drain ingebracht en tijdens het terugtrekken grafisch op het beeldscherm vastgelegd.

De nieuwe Interdrain 1824 T