Welkom op de website van Boersma's Drainage Bedrijf

Sleufloze drainage

Boersma Drainage verwerkt uitsluitend Komo gekeurd materiaal

Met de komst van de V-ploeg heeft de sleufloze drainage de laatste jaren een geweldige opkomst gemaakt . De kwaliteit liet hierdoor nog wel eens te wensen over. Onvolkomenheden als versmering en een slechte ligging van de drain ( en daardoor vaak niet te onderhouden) waren hiervan het gevolg.

Door de jaren heen is echter gebleken dat Boersma drainage aan alle aspecten van het sleufloos draineren kan voldoen.

Enkele voordelen zijn;

  • Lange rupsen zorgen voor een hoge stabiliteit,hetgeen de diepteregeling ten goede komt
  • Door het dragende karakter van de V-ploeg is onze machine ook geschikt voor minder draagkrachtige gronden
  • Gladde rupsen voor een minimale beschadiging van de toplaag ( b.v. grasland )
  • Een speciaal ontwikkelde V-ploeg zorgt ervoor dat structuurverandering van de ondergrond nagenoeg niet voorkomt

Aanbrengen drainage bij kwekerij de Wieringermeer voor dat de kassen gebouwd worden Gewoon een mooi winters plaatje aan de Oostermiddenmeerweg in de Wieringermeer