Welkom op de website van Boersma's Drainage Bedrijf

Minigraver

Ondanks zijn afmetingen is onze minigraver een volwaardige draineermachine welke ook een lasergestuurde diepteregeling heeft.

Deze machine wordt op die plekken ingezet daar waar de ruimte beperkt is.. Hierbij valt te denken aan stadsparken drainage langs de weg, het leggen van diverse kabels en leidingen en afvoeren.


Drainage in de wegberm langs een nieuwe weg in Volendam.

Een ander voorbeeld is het aanleggen van

paardenbakken waar een goede drainage een

eerste vereiste is zoals bij deze manege in

Heerhugowaard.

Ook voor het aanleggen van sportvelden is onze minigraver zeer geschikt zoals hier bij het aanleggen van een sportveld in Aalsmeer.


Een plantsoen nabij Kampen

Door zijn geringe afmetingen ( breedte 1,6m

hoogte 1,9m ) is de minigraver uitermate

geschikt voor gebruik in fruittuinen en zelfs

in de kassen wordt gebruik gemaakt van deze

machine.

U ziet de mogelijkheden zijn haast onbeperkt.

Dus als U een moeilijke of ingewikkelde opdracht

heeft aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Ondanks het kleine formaat van onze minigraver ligt de

capaciteit meestal hoger dan verwacht.

Ook bochten kunnen met onze minigraver probleemloos

aangebracht worden.


Met de dubbele vijzel worden de sleuven nadat de diversekabels zijn aangebracht weer keurig aangevuld.

Afgelopen zomer heeft Boersma drainage langs de A7de sleuven gegraven voor de kabels voor de openbareverlichting en de matrixborden.

Aanleg baggerdepot in Duitsland

Aanbrengen drainage in een bouwput in Amsterdam.

De lokatie is Oranjevrijstaatkade waar voorheen de oude gasfabriek stond.

De bouwput is ongeveer 7 meter diep. Hier wordt onder andere een

parkeergarage aangebracht.

Paardenbak aan de gedeputeerde Laanweg in Andijk van de Hr M Burger