Welkom op de website van Boersma's Drainage Bedrijf

Kettinggraver drainage

Onze kettinggravers worden gebruikt daar waar een open sleuf een vereiste is.

Zoals bijvoorbeeld bij de verwerking van b.v. schelpen op en eventueel ook onder de buis.

Ook wanneer de sleuven opgevuld dienen te worden met drainagezand worden de kettinggravers ingezet.

Tevens kan het mogelijk zijn dat er storende lagen in de structuur van de grond zijn. Ook dan kunnen onze kettinggravers van nut zijn daar deze de storende laag zal verbreken zodat het grondwater makkelijker zijn weg naar de buis zal vinden.

Ook zijn wij gespecialiseerd in waterpassing en grond en bodemonderzoek. U ziet draineren in de ruimste zin van het woord is aan Boersma Drainage toevertrouwd !